Chirurgie

Over Chirurgie (Heelkunde)

Het specialisme chirurgie, ook wel heelkunde genoemd, doet bijna alle operaties in het ziekenhuis. Door de toenemende specialisatie hebben algemeen chirurgen tegenwoordig vaak een aandachtsgebied. Los van het verrichten van algemene ingrepen (bijvoorbeeld blindedarm- of galblaasoperaties) richten zij zich op specifieke gebieden. Bekende voorbeelden hiervan zijn de plastisch chirurg, de orthopedisch chirurg, de kaakchirurg, neurochirurg, de cardiochirurg of de kinderchirurg.

Wat vindt u van deze pagina?