Endoscopie

Over Endoscopie

Op de afdeling Endoscopie worden endoscopische verrichtingen uitgevoerd. Bij een endoscopisch onderzoek bekijkt de specialist de binnenkant van het maagdarmkanaal. Meestal gebeurt dit met een endoscoop (een flexibele slang met camera) of via een videocapsule. 

Endoscopisch onderzoek kan worden aangevraagd door de behandelend specialist of door de huisarts. Een afspraak voor een endoscopisch onderzoek wordt gemaakt nadat de aanvraag is ontvangen. U krijgt dan telefonisch of schriftelijk een oproep. Bent u verwezen voor een endoscopie met een verdoving of met een roesje dan krijgt u eerst een afspraak op de zogenaamde screeningspoli endoscopie. U krijgt uitleg over het onderzoek en u heeft de mogelijkheid om vragen te stellen. 

Wat vindt u van deze pagina?