Gynaecologie en Obstetrie

Over Obstetrie (verloskunde) en Gynaecologie

Het specialisme Obstetrie & Gynaecologie houdt zich bezig met aandoeningen en afwijkingen van de vrouwelijke geslachtsorganen. U kunt met de gynaecoloog te maken krijgen bij problemen in de zwangerschap (verloskunde of obstetrie), als het niet lukt om zwanger te worden (voortplantingsgeneeskunde, IVF),bij bloedingsproblemen, buikpijn en/of endometriose, verzakkings- of incontinentieklachten,(huid)afwijkingen aan de vrouwelijke geslachtsorganen, seksuologische problemen (algemene gynaecologie) en bij een kwaadaardige aandoening van de vrouwelijke geslachtsorganen (gynaecologische oncologie). 

De gynaecologen van het Maastricht UMC+ hebben allemaal hun eigen aandachtsgebied en werken intensief samen met de gynaecologen in de regio Limburg, de kinderartsen, chirurgen, urologen, seksuologen en psychologen. Ze vormen een expertise- en/of verwijscentrum voor:

  • Complexe bekkenbodemproblematiek
  • Complexe zwangerschapscomplicaties, in het bijzonder vaatziekten in de zwangerschap
  • Endometriose en endometriumpathologie
  • Gynaecologische oncologie
  • IVF / ICSI met preïmplantatie genetische diagnostiek
  • Jonge zwangerschap
  • Robotchirurgie
Wat vindt u van deze pagina?