Keel, Neus en Oor (KNO)

Over Keel, Neus en Oor (KNO)

Het vakgebied Keel-, Neus- en Oorheelkunde omvat de diagnostiek en behandeling van aandoeningen van de bovenste lucht- en voedselwegen en de zintuigen gehoor, evenwicht, smaak en reuk. Problemen met ademhalen, spreken en slikken behoren ook tot het specialisme KNO. Behandelingen die door de KNO-specialist gedaan worden zijn onder andere: gehoorscreening; verwijderen keelamandelen; behandelen neusbloedingen; het plaatsen van trommelvliesbuisjes; het behandelen van lees- en spellingsproblemen; behandeling bij stotteren en de behandeling van schisis (hazenlip).

Wat vindt u van deze pagina?