Logopedie

Over Logopedie

Bij de afdeling logopedie kunnen kinderen en volwassenen terecht met complexe problemen op het gebied van voeding/slikken, taal, spraak en stem. Na verwijzing via huisarts of medisch specialist, wordt logopedisch onderzoek verricht waarna een behandeladvies volgt. Voor logopedisch onderzoek bij kinderen worden doorgaans twee afspraken van een uur gepland.  Het onderzoek bij volwassenen duurt ongeveer anderhalf uur.

Indien na onderzoek blijkt dat logopedische behandeling geïndiceerd is, volgt een verwijzing naar een geschikte logopedist in een vrijgevestigde praktijk. Ook kan men terecht voor een second opinion bij logopedische problemen die ondanks logopedische therapie onvoldoende verbeteren.

Patiënten met complexe problemen kunnen desgewenst multidisciplinair gezien worden. Zo verzorgen de logopedisten samen met KNO-artsen het foniatrie- en dysfagiespreekuur en met KNO-artsen en radiotherapeuten het Oncologiespreekuur.  Ook wordt deelgenomen aan het Academisch team spraak-/taal+ co morbiditeit, de Downpoli, het Kinderneuropsychiatrisch spreekuur, het  Pediatrisch Eetteam, het Schisisteam en de Revalidatie dagbehandeling.

 

Wat vindt u van deze pagina?