Oogheelkunde

Over Oogheelkunde

De Universiteitskliniek voor Oogheelkunde Maastricht UMC is verantwoordelijk voor de basis- en academische oogzorg in het verzorgingsgebied van het Maastricht UMC+. Patiënten kunnen hier dan ook voor alle oogheelkundige aandoeningen terecht. Oogheelkundige praktijken in het Atrium Medisch Centrum Parkstad op de locaties Heerlen, Brunssum en Kerkrade maken deel uit van de Universiteitskliniek voor Oogheelkunde, evenals de Polikliniek Oogheelkunde te Sint Truiden (België) en de oogheelkundige praktijk van het Sint Jans Gasthuis te Weert.

Het wetenschappelijk onderzoek richt zich vooral op glaucoom, refractieve (cataract) chirurgie en corneatransplantaties. Daarnaast is de Universiteitskliniek voor Oogheelkunde een belangrijke partner in de Maastricht Studie, een lange-termijn studie naar diabetes mellitus.

Het onderwijs binnen de Universiteitskliniek voor Oogheelkunde omvat de opleiding tot oogarts, participatie in de opleiding van medisch studenten, fellowships voor oogartsen, observerships voor buitenlandse oogartsen en stages voor diverse opleidingen.

Bij de Universiteitskliniek voor Oogheelkunde werken 20 oogartsen, 24 oogartsen in opleiding, drie senior onderzoekers en een wisselend aantal promovendi. Zij worden ondersteund door circa 40 medewerkers.

Wat vindt u van deze pagina?